[caption id="attachment_94" align="alignleft" width="150"]Zintuigen Zintuigen[/caption] Deel twee uit de serie "Gids voor baby's ontwikkeling" van Tiny love gaat dit maal over de zintuigen en de ontwikkeling daarvan. De vijf zintuigen zijn de hoofdwegen waardoor we onze omgeving leren kennen:
  • Gezichtsvermogen: hiermee kunnen we vorm,kleur,grootte en beweging leren kennen.
  • Gehoor: maakt het mogelijk om te genieten van klanknen in al hun warmte,volume en nuancen.
  • Tastzin: maakt het mogelijk gewicht,textuur en temperatuur van voorwerpen te voelen
  • Reukzin: geeft de mogelijkheid om geuren van voorwerpen waar te nemen.
  • Smaakzin: hiermee kunnen we de smaak waarnemen.
Het is dus van belang dat al deze zintuigen een goede ontwikkeling behoeven. Tiny Love speelgoed stimuleert de ontwikkeling hiervan. Moedig de baby aan De zintuigen ontwikkelen zich door een combinatie van natuurlijke, fysieke rijpwording en door het reagerenop stimulatie. Hoe rijker en gevarieerder de stimulatie - vooral in het eerste levensjaar van de baby - des te beter ontwikkelem zich zijn/haar zintuigelijke vaardigheden in de latere jaren. Het is daarom bijzonder belangrijk baby's zintuigen te stimuleren in de hoeveelheid en op een manier die bij idere fase van de ontwikkeling passen en op tijden waarop daarop het beste gereageerd wordt. Wat u kunt verwachten
  • Pasgeboren - 1 maand:
De zintuigen beginnen zich al in de baarmoeder te ontwikkelen en bereiken het stadium van bijna volle rijpheid als de baby zo'n vier maanden oud is. Zolang de zintuigen niet volledig ontwikkeld zijn, zal de ontvangen informatie alleen maar een gedeelte van de werkelijkheid kunnen weergeven. Bij het bekijken van een menselijk gezicht, bijvoorbeeld, zal de baby alleen de primaire trekken, zoals ogen en mond, kunnen onderscheiden. Bovendien heeft de baby nog hoog contrasterende stimulatie nodig om duidelijke verschillen te zien of te merken (heet t.ov. Koud en niet lauw t.o.v. warm). Naarmate de zintuigelijke waarneming zich ontwikkelt, wordt de baby zich meer bewust van details en kan nuancering van op elkaar lijkende invloeden beter onderscheiden (bijv. het verschil tussen groen en blauw).
  • 1-3 maanden:
Naarmate baby's zintuigen zich verder ontwikkelen, geven ze hem hoe langer hoemeer informatie over de voorwerpen om hem heen. Het menselijk gezicht begint hem mateloos te boeien en de baby staart hoe langer hoe meer naar u wanneer u zich over hem heen buigt en met hem praat. Hij begint te genieten van de geluiden die de mensen in zijn directe omgeving maken en went aan het zoemen van de machines en apparaten en aan muziek. Omdat zijn mond zo gevoelig is, begint hij die te gebruiken om de vorm van zijn handjes te leren kennen. De tastzin van zijn lichaamshuid helpt hem de wereld te onderzoeken, waarbij hij fysiek en emotioneel kan reageren op verschillende texturen en oppervlaktes, op de aanraking met water en het voelen van een zacht briesje op zijn gezicht.
  • 3-6 maanden:
Wanneer de baby zo'n 4 maanden oud is, hebben zijn zintuigen al een hoog niveau van rijpheid bereikt. Nu kan hij alle kleuren onderscheiden, begrijpen wat diepte is en zelf al de afstand tussen hem en een voorwerp aan de andere kant van de kamer schatten. Zijn gehoor wordt preciezer en hij kaneen onderscheid makentussen stemmen van de bekende personen. Ook maakt hij zelf geluiden als reactie op de grote verscheidenheid van gehoorstimulatie om hem heen, en reageert op geluiden door zijn hoofd te draaien om te zien waar het vandaan komt. Zijn mondje is nog steeds zijn favoriete hulpmiddel om de wereld mee te betasten. De baby steekt heel wat dingen in zijn mond om te zien of ze ruw of glad, hard, of zacht zijn.
  • 6-9 maanden:
Baby's fundamentele zintuigelijke ontwikkeling is nu compleet, waardoor hij de vele informatie in zijn omgeving met meer precisie in zich op kan nemen. Nu zijn gezichtsvermogen verbeterd is, kan hij met gemak verschillen in vorm, kleur en grootte onderscheiden. Zij  gehoor is voor hem een avontuur op zichzelf, waarbij hij verschillende stemmen en geluiden leert onderscheiden, zoals bijvoorbeeld het blazen op een trompet tegenover het bespelen van een piano. Zijn mond is nog steeds zijn geliefde tastzintuig, en wanneer de babyvast voedsel krijgt, wordt hij blootgesteld aan een hele nieuwe wereld van smaken en geuren.
  • 9-12 maanden:
Wanneer de baby gaat kruipen en ook zijn vingers met meer behendigheid kan gebruiken, kan hij meer voorwerpen bereiken en ermee spelen, waarbij hij met iedere nieuwe ervaring hoe langer hoe meer zintuigelijke informatie opbouwt. Hij kruipt over het gras, tast en ruikt eraan en begint te begrijpen dat de geur die hij ruikt en het gras dat hij voelt met elkaar in verband staan. Zijn goede gehoorszin maakt het hem mogelijk taalvaardigheid op te doen en het verband te zien tussen geluiden en de voorwerpen die ze voortbrengen. De baby is nu ook meer ontvankelijk voor de interactieve begeleiding door de mensen om hem heen.
Hoe de ontwikkeling van de grove motoriek bij een baby is lees je in het volgende deel. Lees ook het eerste deel uit deze serie: Gids voor baby's ontwikkeling