Tiny Love 7 elementen systeem[/caption] In dit eerste algemene deel van de Tiny Love "Gids voor Baby's Ontwikkeling" gaan we in op het 7 element systeem. Later in deze serie zullen wij het 7 element systeem per onderdeel behandelen. Het Tiny Love centrum voor babyontwikkeling is een uniek initiatief dat zich bezighoudt met het onderzoek van de complexe ontwikkelingsfasen van baby's in hun eerste levensjaren. Het centrum biedt ouders een rijkdom aan informatie, expertise en praktische middelen voor baby's ontwikkeling in een gebruikersvriendelijk formaat. Gedurende de laatste jaren hebben ze bij Tiny Love ernaar gestreefd de laatste ontdekkingen op het gebied van kinderontwikkeling te identificeren en om te zetten in aantrekkelijk interactief speelgoed dat vaardigheden stimuleert en de zintuigen van het kind prikkelt. Voor dit doel onderhoudt Tiny Love geregeld contact met psychologen, experts in kinderontwikkeling, specialisten op het gebied van kwaliteit en oudergroepen. Nu is het ijd deze schat van kennis die verzameld is over de ontwikkeling van het kind te bundelen voor ouders. Deze "gids voor baby's onwikkeling" heeft Tiny Love ertoe gebracht uitgebalanceerde oplossing te zoeken voor wat de baby nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling. Het 7 elementen systeem Het eerste levens jaar van baby's leven is een wonderlijk avontuur van ontdekkingen als hij/zij vaardigheden begint te ontwikkelen om de mysteriën van het leven te ontrafelen. Het 7 Element Systeem, dat met liefde en zorg werd gecreëerd door de Tiny Love experts in kinderontwikkeling,is een maatstaf voor de verschillende mijlpalen die karakteristiek zijn voor de natuurlijk ontwikkelingsfasen die de baby in deze periode doormaakt. Het biedt een serie richtlijnen om aan te denken tijdens baby's ontwikkeling, wanneer men dient te kiezen uit stimulerende voorwerpen, speelgoed en activiteiten.

Ons gezichtsvermogen, gehoor, tast-, reuk en smaakzin maken het ons mogelijk informatie uit de omgeving te verzamelen en te verwerken. Deel 2: De zintuigen
De grove motoriek wordt uitgevoerd door de groep grote spieren van de armen, benen, rug en hoofd. Deze spieren maken het de baby mogelijk zich te bewegen, zoals bij voorbeeld zijn/haar hoofd oprichten, omrollen,kruipen, zitten en lopen. Deel 3: Grove Motoriek
De fijne motoriek wordt uitgevoerd door de groep kleine spieren die specifieke, heel gecontroleerde bewegingen mogelijk maken van handen, vingers en spieren rondom mond en ogen. Deze spieren maken het de baby mogelijk voorwerpen te pakken, vaardigheid te ontwikkelen in oog-hand coördinatie, te spreken en oogbewegingen te maken.
  • Objectpermanentie
De mogelijkheid te begrijpen dat voorwerpen blijven bestaan ook als ze niet binnen baby's gezichtsveld zijn.
  • Taal en communicatie
Het vermogen om een code van geluiden en signalen te ontvangen en te verzenden, om gedachten en gevoelens over te brengen; dat is mogelijk in woorden (spraak) en zonder woorden (gezichtsuitdrukkingen, lichamstaal en bewegingen)
  • Cognitie (Herkenning)
De mentale processen waardoor de wereld gezien wordt: hoe we de enorme hoeveelheid informatie waarnemen waarmee we geconfronteerd worden definiëren, herinneringen opslaan en indelen: hoe we het verband tussen oorzaak en gevolg leren leggen: hoe we leren conclusies te trekken; hoe we onze verbeelding laten werken.
  • EQ
Emotiequotient (ook bekend als emotionele intelligentie) is ons vermogen tot het verkrijgen van al onze sociale vaardigheden en emotionele eigenschappen die ons karakter vormen, onze persoonlijkheid opbouwen en het ons mogleijk maken in een sociale omgeving te reageren en te functioneren

In deel twee uit deze Tiny Love "Gids voor baby's ontwikkelingen" gaan we in op de zintuigen en wat je van het kind in het eerste levensjaar kan verwachten.