Baby's eerste paar maanden De eerste paar maanden in het leven van uw kind zijn heel belangrijk voor de groei en ontwikkeling. Sterker nog, gedurende de eerste drie jaar ontwikkelt uw kind elementair inzicht in hoe de wereld in elkaar zit. Hij of zij ervaart de werking van de zintuigen en doet indrukken op via het gezicht (zien), de tastzin (voelen), het gehoor, de smaak- en reukzin, door te kijken, te luisteren en het omgaan met mensen en objecten. Het is een natuurlijke ontwikkeling, maar we weten dat men die kan beinvloeden door uw baby het juiste speelgoed te geven om mee te spelen. Dat wil zeggen speelgoed dat het ontwikkelingsproces stimuleert en daaraan een positieve bijdrage levert. Het kan heel wat opleveren de interesse in, en de nieuwsgierigheid van uw kind naar zijn of haar omgeving te prikkelen. Tiny Love is gespecialiseerd in het ontwerpen en het uitvoeren van ontwikkelingsspeelgoed. Bedacht door professionals en getest door ouders en baby's zelf, om er zeker van te zijn dat de producten maximaal aan de ontwikkeling van uw kind bijdragen. De experts van Tiny Love onderscheiden 7 van de belangrijkste vermogens en vaardigheden die in de eerste levensjaren tot ontplooiing komen. We noemen ze DE 7 ELEMENTEN IN DE ONTWIKKELING VAN DE BABY, en we daar vanuitgaand bij te dragen aan uw kennis van de ontwikkeling van uw eigen baby.

DE 7 ELEMENTEN :

  • De Zintuigen
  • De Motoriek
  • Het emotionele intelligentie quotient
  • De fantasie en creativiteit
  • De bestendigheid van objecten
  • Waarneming en kennis
  • Probleemoplossing